English (UK)Hrvatski

Ostale aktivnosti

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST OČEKIVANO UČENIKA NOSITELJI PROVEDBE AKTIVNOSTI

KULTURNA BAŠTINA

40 Ivica Ušljebrka

E-MEDICA

Marin Perinić

PROJEKT SEMEP

  15   Svetko Perković

ENGLESKI JEZIK - DODATNA I 

DOPUNSKA NASTAVA

  50  

Venka Radman

Božica Magaš

SPORTSKE AKTIVNOSTI

  50   Žarko Jakšić

GEOGRAFIJA I METEOROLOGIJA -

DOPUNSKA NASTAVA

  30   Sonja Jovanović

ŠKOLSKI GLAZBENI SASTAV

  10  

Jurica Ruić

JEDRILIČARSKA NATJECATELJSKA 

POSADA

10

Tomislav Klarin