English (UK)Hrvatski

Obilježavanje Svjetskog dana poezije

poezija

Svjetski dan poezije, eng. World Poetry Day, Unesco je proglasio 21. ožujka, 1999. godine s ciljem promoviranja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta.

Poezija (prema grčkom "ποίησις", poiesis, ‘’stvaranje’’) ili pjesništvo je umjetnost koja se zasniva na izražajnim mogućnostima jezika.

U suvremenoj teoriji ovaj pojam označava stvaralačku energiju uopće, ili umjetnički žar posebno, ili lijepu književnost u cjelini ili književnu vrstu (za razliku od proze), kao lingvistički izraz u vezanim ili nevezanim oblicima. Iako je poeziju teško definirati, ona se ipak pokušava odrediti kao „konkretni izraz ljudskog duha u umjetnički osjećajnom i ritmičkom jeziku.“

Preko ritma, govornih figura i rima, poezija djeluje na imaginaciju čovjeka i njegove osjećaje, ali i na čitavu svijest, sadržavajući u sebi trenutke estetskog doživljavanja, pouke i spoznaje. Uspjela poetska tvorevina je kondenzat osobnog iskustva, zajedničkog stanja, doživljaja, atmosfere, uvida – komunicira sa osjećajima i pruža spoznaju. Osnovna  osobina poezije je ritam koji se ne smije uzeti kao shematska slogovna podjela, jer pored ovog konvencionalnog racionalnog ritma, postoji dublji trajni ritam pjesnikova jezika: imaginativna struktura, kojoj nije bitno jeli rečenica u uobičajenim mjerljivim jedinicama. Njen dublji smisao je u imaginativnosti, stvaranju dojmova, zajedničkoj odlici ukupnog umjetničkog izražavanja. Kažu da nema poezije bez ljubavi. A ljubav! Čitava knjiga u jednoj riječi, cijeli ocean u jednoj suzi, sedam nebesa u jednom pogledu, vihor u jednom uzdahu, grom u jednom dodiru, tisuću godina u jednom trenutku, sve to stane u jednu pisanu riječ, metaforu, sintagmu. Kako kaže Aristotel: „Riječ je samo sjena djela“.

 Ali po riječi sve počiva i završava. U našoj školi smo obilježili prigodno pjesničkim riječima ovaj dan. Bila je to prilika za učenike viših i nižih razreda da pročitaju pjesme svojih omiljenih pjesnika. Tako smo mogli uživati u svjetskim i hrvatskim pjesnicima. Našim učenicima se u čitanju poezije pridružio i ravnatelj koji je prigodno izrecitirao svoje najdraže pjesme te podsjetio mlade generacije na važnost koju poezija ima i danas.

Izvijestila: Ivana Milutin, mag.philol.croat.