English (UK)Hrvatski

Informacije za roditelje

 

INFORMACIJE ZA RODITELJE

u školskoj godini 2017./2018.

Termini za aktvnosti suradnje sa roditeljima i skrbnicima, neposredne, individualne, kontakte sa učenicima te

za informacije pristupnicima obrazovanja odraslih - RAZREDNICI


NASTAVNIK
Razred
TERMIN ZA SURADNJU
1.  Ivana Milutin 1aN  Srijeda 11:35 - 12:20; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00
2.  Ružica Znaor 1bN  Utorak 10:45 - 11:30; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00
3.  Tatjana Medić 1aBS  Petak 10:45 - 11:30; te prvi utorak u mjesecu 16:45
4.  Majda Perić 1bBS  Petak 9:40 - 10:25; te prvi četvrtak u 17:00
5.  Sonja Jovanović 2aN  Srijeda 10:45- 11:30; te prvi utorak u mjesecu u 17:00 
6.  Kristina Pijaca 2bN  Utorak 9:40 - 10:25; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00
7.  Ivica Ušljebrka 2aBS  Ponedjeljak 10:45 - 11:30; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 18:00
8.  Marta Malinka 2bBS  Srijeda 13:15 - 13:55; te zadnja srijeda u mjesecu 17:00
9.  Marin Perinić 3aN  Utorak 8:45 - 9:35; te prvi utorak u mjesecu 17:00
10.  Vesna Ivičić 3bN  Četvrtak 10:45 - 11:30; te prva srijeda u  mjesecu u 17:00
11.  Anđela Kurta Jureško 3aBS

 Petak 9:35 - 10:25; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00

12.  Marin Knežević 3bBS  Petak 12:25 - 13:10; te prvi četvrtak u mjesecu 16:00
13.  Tomislav Klarin 4aN  Petak 8:45 - 9:30; te prvi utorak u mjesecu 18:00
14.  Maja Zekulić 4bN  Četvrtak 9:40 - 10:25; te prvi četvrtak u mjesecu u 17:00
15.  Jelenko Janković 4BS  Ponedjeljak 16:15
16.  Ivana Supičić 4JM Četvrtak 10:45 - 11:30; te prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00

Termini za aktvnosti suradnje sa roditeljima i skrbnicima, neposredne, individualne, kontakte sa učenicima te

za informacije pristupnicima obrazovanja odraslih - OSTALI NASTAVNICI


NASTAVNIK
TERMIN ZA SURADNJU

1.

  Jere Bilan  srijeda 10:45 - 11:30
2.
  Valentina Bilić  svaki radni dan 8:00 - 12:00
3.   Branimr Dzaja  srijeda 8:45 - 9:30
4.
  Marija Grdović

 srijeda 8:00 - 8:45 

5.   Iva Grubić  petak 8:45 - 9:30 
6.   Ivan Gulan  ponedjeljak 9:40 - 10:25
7.
  Žarko Jakšić  ponedjeljak 9:40 - 10:25
8.
  Anita Kocman   petak 11:35 - 12:20
9.   Danijela Kovačević  srijeda 10:45 - 11:30 
10.
  Branimir Levačić  utorak 9:35 - 10:20
11.
  Grgo Mišković  ponedjeljak 10:45 - 11:30
12.   Katarina Jordan
 po najavi 
13.    Marina Pekeljević  petak 8:50 - 9:35
14.
  Svetko Perković  po najavi
15.   Ivona Posedel-Jevšček  četvrtak 10:45 - 11:30
16.
  Venka Radman   utorak 12:25 - 13:10 
17. 
  Jurica Ruić  utorak 8:45 - 9:30
18.   Leonardo Šango  srijeda 11:45 - 12:30
19.  Željko Šuštić  ponedjeljak 11:30 - 12:20
20.
  Tea Vidaić  utorak 9:35 - 10:25
21.
  Loris Vidaković  ponedjeljak 8:50 - 9:35
22.
  Marina Vujević  petak 8:00 - 8:45
23.
  Antonio Zubčić  četvrtak 11:35 - 12:20

NAPOMENE:
 

1. Osim predviđenih termina za usmene informacije, ako okolnosti nalažu, roditelji s razrednikom mogu dogovoriti i druge oblike informacija, npr. pismenim ili telefonskim putem.

2. Razgovor s predmetnim nastavnikom/cima roditelji mogu realizirati posredstvom razrednika ili pedagoške službe.

3. Savjetodavni rad za roditelje i učenike obavlja se u pedagoškoj službi škole,
  
svaki dan od 10,00 – 12,00 sati, uz prethodno usaglašavanje termina.