English (UK)Hrvatski

Informacije za roditelje

 

INFORMACIJE ZA RODITELJE

u školskoj godini 2019./2020.

Termini za aktvnosti suradnje sa roditeljima i skrbnicima, neposredne, individualne, kontakte sa učenicima te

za informacije pristupnicima obrazovanja odraslih - RAZREDNICI


NASTAVNIK
Razred
TERMIN ZA SURADNJU
1.  Lidija Antišin 1aN  ponedjeljak 8:50 - 9:35 h; svaki prvi četvrtak u mjesecu u 18:00 h
2.  Vesna Ivičić 1bN  četvrtak 9:40 - 10:25 h; svaki prvi utorak u mjesecu u 17:00 h
3. Anđela Kurta Jureško 1aBS  ponedjeljak 9:40 - 10:25 h; svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00 h
4.  Marin Knežević 1bBS  četvrtak 16:00 - 17:00 h
5.  Ivana Supičić 2aN  utorak 9:40 - 10:25 h; svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00 h
6.  Maja Zekulić 2bN  ponedjeljak 11:35 - 12:20 h; svaki prvi četvrtak u mjesecu u 18:00 h
7.  Jelenko Janković 2aBS  ponedjeljak 16:00 h
8.  Božica Ivanišević 2bBS  ponedjeljak 9:40 - 10:25 h; svaka prva srijeda u mjesecu u 17:00 h
9.  Ivana Milutin 3aN  petak 8:50 - 9:35 h; 
10.  Ružica Znaor 3bN  petak 9:40 - 10:25 h; svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00 h
11.  Tatjana Medić 3aBS  srijeda 11:35 - 12:20 h; svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 17:00 h
12.  Majda Perić 3bBS  četvrtak 8:50 - 9:35 h; svaki prvi četvrtak u 17:00 h
13.  Tomislav Klarin 4aN  utorak 10:45 - 11:30 h; svaki prvi četvrtak u mjesecu u 18:00 h 
14.  Kristina Pijaca 4bN  ponedjeljak 10:45 - 11:30 h; svaki prvi utorak u mjesecu u 17:00 h
15.  Ivica Ušljebrka 4aBS  ponedjeljak 10:45 - 11:30 h; svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 18:00 h
16.  Sanja Ivanac 4bBS  četvrtak 10:45 - 11:30 h; 

Termini za aktvnosti suradnje sa roditeljima i skrbnicima, neposredne, individualne, kontakte sa učenicima te

za informacije pristupnicima obrazovanja odraslih - OSTALI NASTAVNICI


NASTAVNIK
TERMIN ZA SURADNJU
 1.  Marcela Bašić  po dogovoru

2.

 Jere Bilan  srijeda 10:45 - 11:30 h
3.
 Valentina Bilić  svaki radni dan 8:00 - 12:00 h
4.  Marino Grbić  ponedjeljak 10:45 - 11:30 h
5.  Ivan Gulan  utorak 8:50 - 9:35 h
6.
 Žarko Jakšić  srijeda 9:00 - 9:35 h
7.  Danijela Kovačević   utorak 10:45 - 11:30 h
8.  Ivica Krvavac  ponedjeljak 9:40 - 10:25 h
9.
 Branimir Levačić  ponedjeljak 8:50 - 9:35 h
10.   Dalibor Matulj  ponedjeljak 10:45 - 11:30 h
11.
 Grgo Mišković  utorak 8:50 - 9:35 h
12.  Vinko Pavić  ponedjeljak 10:45 - 11:30 h
13.  Tanja Perin  utorak 8:50 - 9:35 h
14.   Marin Perinić  svaki radni dan 8:00 - 12:00 h
15.
 Svetko Perković  po najavi
16.  Ivona Posedel-Jevšček  utorak 9:40 - 10:25 h
17.
 Venka Radman   utorak 12:25 - 13:10 h
18.  Leonardo Šango  ponedjeljak 12:25 - 13:10 h
19.  Željko Šuštić  srijeda 10:45 - 11:30 h
20.
 Tea Vidaić  četvrtak 8:50 - 9:35 h
21.
 Loris Vidaković  petak 8:50 - 9:35 h
22.
 Antonio Zubčić  petak 9:40 - 10:25 h

NAPOMENE:
 

1. Osim predviđenih termina za usmene informacije, ako okolnosti nalažu, roditelji s razrednikom mogu dogovoriti i druge oblike informacija, npr. pismenim ili telefonskim putem.

2. Razgovor s predmetnim nastavnikom/cima roditelji mogu realizirati posredstvom razrednika ili pedagoške službe.