English (UK)Hrvatski

Dokumentirane informacije

Unutarnji akti:   Vanjski akti:  
    

Statut Pomorske škole Zadar pdf

Godišnji plan i program pdf

Kućni red pdf

Etički kodeks pdf

Plan djelovanja za ravnopravnost spolova pdf

Pravilnik o radu pdf

Izmjene i dopune pravilnika o radu pdf

Pravilnik o pedagoškim mjerama pdf

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti pdf

Pravilnik o obrazovanju odraslih pdf

Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu škole pdf

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka pdf

Pravo na pristup informacijama

Procedura stvaranja ugovornih obveza pdf

Financijsko izvješće 2017.pdf

Financijsko izvješće xls

Bilješke uz financijsko izvješće

Plan nabave za 2018. pdf 

Financijski plan za 2018. pdf

Odluka Školskog odbora o usvajanju financijskog plana plana

    

Zakon o odgoju i obrazovanju pdf

Zakon o strukovnom obrazovanju pdf

Zakon o obrazovanju odraslih pdf

Zakon o udžbenicima pdf

Zakon o stručno pedagoškom nadzoru pdf

Državni pedagoški standard pdf

Pravilnik o brodicama i jahtama pdf

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u 1. razred pdf

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada pdf

Pravilnik o izvođenju izleta pdf

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera pdf

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja pdf

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji pdf

Pravilnik o početku i završetku nastave pdf

Pravilnik o polaganju državne mature pdf

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu kvlifikaciju pdf

Pravilnik o zaštiti prava učenika pdf

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama pomoraca pdf

Strukovni kurikulumi