English (UK)Hrvatski

O školi

 

 pomskola2             Pomskola1

 


Pomorska škola Zadar pravni je sljednik Pomorske škole Zadar osnovane 1957. god., Školskog centra za pomorstvo i ribarstvo, osnovanog 1973. god., Centra odgoja i obrazovanja kadrova pomorstva i ribarstva, osnovanog 1978. god.

Škola ponovno djeluje pod današnjim nazivom od 1993. god.
Škola temelji svoje djelatnosti, prava i obveze na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu škole.

 

 Djelatnost škole obuhvaća:

  • odgoj i obrazovanje redovitih učenika za stjecanje srednje stručne spreme i stjecanje općeobrazovnih i stručnih kompetencija u struci: promet i logistika i strojarstvo, za zanimanja:

- pomorski nautičar

- tehničar za brodostrojarstvo

- tehničar za logistiku i špediciju

- tehničar za jahte i marine

  • obrazovanje odraslih polaznika za stjecanje srednje stručne spreme, doškolovanje i prekvalifikaciju u struci: promet i logistika i strojarstvo, za zanimanja pomorski nautičar i tehničar za  brodostrojarstvo
  • izobrazbu pomoraca prema Pravilniku o zvanjima ........ i STCW konvenciji.
  • izobrazbu djelatnika i ostalih zainteresiranih korisnika usluga

 

U školi je zaposleno 50 zaposlenika, 40 profesora, ostalo su zaposlenici u pratećim službama.
Svi radni procesi zastupljeni su stručnim i verificiranim kadrovima.

Nastavni i izvannastavni  procesi održavaju se u specijaliziranim učionicama, kabinetima sa simulatorima (navigacijski i brodostrojarski simulator),  informatičkim kabinetima, školskim radionicama (ručna i strojna obrada), strojarskom praktikumu, dvorani za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, knjižnici i školskoj brodici za ovladavanje mornarskim vještinama.

Nastava se realizira u jednoj-jutarnjoj smjeni. Poslije podne se realiziraju praktične vježbe, stručna praksa, dopunska nastava za učenike s poteškoćama u savladavanju određenih nastavnih sadržaja, dodatna nastava za pripremu učenika za državnu maturu, nadoknade nastave, a po potrebi i ostale aktivnosti.

Poslije podne se održavaju sastanci stručnih tijela škole (Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća), suradnja s roditeljima (roditeljski sastanci i informacije), izobrazba pomoraca i ostalih zainteresiranih korisnika usluga, te druge aktivnosti učenika i nastavnika.

U školi su potpuno informatizirani svi uredski prostori: tajništvo, računovodstvo, ured ravnatelja, pedagoga i voditelja, kao i prostori u kojima u slobodno vrijeme borave nastavnici, učenici i ostalo osoblje škole: školska knjižnica, velika i mala zbornica i porta.

U školi je ukupno 150 kompjutora, svi su umreženi i spojeni na internet.
Svi prostori u kojima borave učenici i nastavnici i dalje će se opremati nastavnim sredstvima i pomagalima prema zahtjevima STCW Konvencije i Pedagoškom standardu, što će pridonijeti boljoj kvaliteti rada i većem  zadovoljstvu korisnika usluga.

                                                                                                                 

                                                                                                          skolahol

 

OSNOVNA USLUGA ŠKOLE I NJEZINI KORISNICI

Osnovna usluga Pomorske škole Zadar je prenošenje znanja i razvijanje vještina kroz odgoj, obrazovanje i izobrazbu, za stjecanje općeobrazovnih i stručnih kompetencija.

Izravni-neposredni korisnici usluga škole  su: redoviti učenici, odrasli polaznici i/ili pomorci, i ostali zainteresirani korisnici usluga.

Neizravni-posredni korisnici usluga škole su: roditelji učenika, brodari, špediteri, tvrtke iz područja nautičkog turizma, učilišta i sveučilišta.

Kao potvrda obavljene usluge škola izdaje svjedodžbe o završnom radu redovitim učenicima koji su uspješno završili četverogodišnje obrazovanje i polaznicima koji su uspješno završili program obrazovanja odraslih, doškolovanjem ili prekvalifikacijom, te potvrdnice polaznicima tečajeva koji su uspješno završili programe izobrazbe.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja učenicima koji polože državnu maturu izdaje potvrdu o položenoj državnoj maturi.

Škola ne izdaje svjedodžbe ni potvrdnice za redovito obrazovanje, obrazovanje odraslih ili izobrazbu pomoraca obavljene u drugim ustanovama.