English (UK)Hrvatski

1976

Nautički smjer        


   1. Dabov Ivan, Šibenik
   2. Duić Nikola, Ičevo
   3. GAšević Dragica, Skoplje
   4. Grbić Zdravko, Privlaka
   5. Jureško Tonči, Miljane
   6. Knežević Anica, Donji Miholjc
   7. Letić Mladen, Zadar
   8. Lukin Slavko, Èapljina
   9. Niseteo Joško, Zadar
  10. Radmilović-Niseteo Marko, Zadar
  11. Salamun Predrag, Zemun
  12. Segarić Milivoj, Zadar
  13. Sutlović Aleksandar, Zadar
  14. Šarić Nenad, Privlaka
  15. Štefulić Goran, Zadar
  16. Švorinić Damir, Zadar

Brodostrojarski smjer         


   1. Blažević Boris, Zadar
   2. Brkić Srečko, Visočane
   3. Buljan Šimun, Zadar
   4. Æilić Siniša, Zadar
   5. Æuk Stanko, Sokolovac
   6. Gospić Nenad, Zadar
   7. Ivankov Zvonimir, Zadar
   8. Jurin Josip, Zadar
   9. Knez Ivan, Medviđa
  10. Kovačević Èedomir, Zadar
  11. Medić Neven, Zadar
  12. Mijatović Božo, Ðurđanci
  13. Mišlov Ivica, Zadar
  14. Peša Hajdo, Novo Mesto
  15. Ricov Bruno, Zadar
  16. Skoblar Damir, Zadar
  17. Šikić Boris, Murter
  18. Vukić Jure, Tribanj

Riboprerađivački smjer


   1. Bužonja Manda, Jesenice
   2. Didović Lora, Žman
   3. Dodig Roksanda, Ceranje
   4. Jerak Milan, Debeljak
   5. Jurišić Željka, Zadar
   6. Jurlina Mirjana, Seline
   7. Kalapać Radojka, Zadar
   8. Kraljević Iva, Proložac Donji
   9. Kukić Nevenka, Cerovac
  10. Luštica Ana, Zadar
  11. Marić Ivka, Vukšić
  12. Maričić Marija, Islam Grčki
  13. Marinović Nevenka, Poličnik
  14. Milić Biserka, Vrsi
  15. Marelić Mirjana, Stanišić
  16. Parać Ivica, Puljani
  17. Pavlović Mirela, Zaton
  18. Perinčić Branko, Zadar
  19. Ražov Senka, Zadar
  20. Smokrović Dinka, Starigrad
  21. Švorinić Ema, Zadar
  22. Todorović Edita, Rijeka
  23. Vlahov Goranka, Bosanska Gradiška
  24. Zupčić Mara, Poličnik