English (UK)Hrvatski

Kontakt

Pomorskaskola

 

Naziv ustanove Pomorska škola Zadar
Adresa Ante Kuzmanića 1
23000 Zadar
Hrvatska
Telefon 385 (023) 315 600
Fax 385 (023) 316 510
E-mail pomorskazd@ss-pomorska-zd.skole.hr
Web adresa www.ss-pomorska-zd.skole.hr
Matični broj 3141900
ŽRN 2484008-1100719534
OIB 69095950408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA

lokacija