English (UK)Hrvatski

Naputak za matematiku

Naputak za ispit iz matematike na državnoj maturi


1) Na ispit donijeti:

           a) identifikacijski dokument

           b) grafitnu olovku i gumicu

           c) kemijsku olovku crnu ili plavu

           d) geometrijski pribor

           e) džepno računalo

 

2) U zadatcima kratkih odgovora (2. dio) ocjenjuje se:

           a) slika (skica) zadatka

           b) kompletan rad do rješenja

 

3) Rješenja sa decimalnim brojevima zaokružiti na 3 decimale

 

4) U zadatcima višestrukog izbora (1. dio) nema negativnih bodova za pogrešno odabrani odgovor

 

5) U zadatcima kratkih odgovora (2. dio) ne priznaje se rješavanje bez postupka rješavanja zadatka